Forskningsløft på vold i nære relasjoner

Regjeringen satser på forskning om vold i nære relasjoner og har valgt Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som leverandør av et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

-God og relevant forskning er helt avgjørende for god politikkutforming. Den innsatsen vi setter inn for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner skal være kunnskapsbasert, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Forskningsporsjektet har en verdi på 25 millioner kroner. Resultatene fra forskningen skal gjøre det mulig å følge utviklingen over tid og gi grunnlag for iverksettelsen av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Forskningsprogrammet skal bidra til å styrke og utvikle den tverrfaglige innsatsen og teoriutviklingen på området og bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om. Kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser er avgjørende for god kvalitet i hjelpetjenestene. 

I tillegg til å etablere et nytt forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA, øker regjeringen bevilgningene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) til forskning om vold i nære relasjoner fra 2014.

 

 

Til toppen