Forskningsmidler til dyrevelferd

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges forskningsråd lyser nå ut 8 millioner kroner til forskning for en bedre offentlig forvaltning av dyrevelferd.

– Mattilsynet arbeider mye med dyrevelferd og bruker ca 20 prosent av sine tilsynsressurser innenfor dette feltet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Årlig gjennomføres det rundt 10.000 tilsyn etter dyrevelferdslovgivningen. Jeg har nylig vært med tilsynets inspektører ut i felt for å se hvordan de arbeider. Jeg har bedt Mattilsynet om å være mest mulig ute i felt hos dyreholderne, Listhaug. – De forskningsmidlene som nå lyses ut skal medvirke til å gjøre Mattilsynet enda bedre på dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Norges forskningsråd lyser ut midlene i samarbeid med Mattilsynet. Målet skal være både å bidra til bedre dyrevelferd generelt, og også til å forbedre Mattilsynets forvaltningspraksis på området.

Søknadsfrist er 21. mai.