Forsvarsministeren besøker Tyskland

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker sin tyske kollega Ursula von der Leyen i Berlin tirsdag 22. april.

Ine Eriksen Søreide.
Ine Eriksen Søreide besøker Tyskland. (Foto: Marita I. Wangberg, FD.)

Tema for møtet vil være det bilaterale forholdet mellom Norge og Tyskland samt den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen av NATO.

– Tyskland er en av Norges aller viktigste partnere, en sentral NATO-alliert og med en avgjørende rolle også i EU. Jeg ser derfor frem til å diskutere vårt forsvarssamarbeid med von der Leyen, sier Eriksen Søreide.

Norge samarbeider allerede tett med Tyskland på forsvarssiden, blant annet gjennom det tysk-nederlandske korps med 12 norske offiserer, maritime patruljefly og tysk deltakelse på øvelser i Norge. Det tysk-nederlandske korps vil være korpshovedkvarter når Telemark Bataljon skal stå på beredskap i NATOs hurtigreaksjonsstyrke i 2015.

Forsvarsministrene vil også diskutere sikkerhetssituasjonen i Europa og veien frem mot NATO-toppmøtet i september.
– Toppmøtet i Wales vil være en viktig milepæl for Alliansen. Med reduksjonen av det militære nærværet i Afghanistan, går NATO inn i en ny periode. Derfor ser jeg frem til diskusjonene om fremtidens NATO, sier forsvarsministeren.

Forsvarsministeren vil også ha samtaler med utenriks- og sikkerhetspolitisk rådgiver Christoph Heusgen i Kansleramt, besøke det fellesoperative hovedkvarteret i Potsdam og delta på en rundebordskonferanse i regi av Stiftung Wissenschaft und Politik.

Priv til red:
Pressekontakt for forsvarsministeren: Marita I. Wangberg, telefon 90512319.

Til toppen