Forsvarsministeren møter EUs forsvarsbyrå

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på den årlige konferansen til EUs forsvarsbyrå (EDA) i Brussel torsdag 27. mars. Eriksen Søreide er deltar i en rundeborddiskusjon med temaet “European Defence Capabilities: Pool it or Loose it?”.

EDA ble opprettet i 2004 for å styrke EUs kapabiliteter for militær krisehåndtering og gjennomføring av EUs felles sikkerhets og forsvarspolitikk (CSDP). Norge har hatt en samarbeidsavtale med EDA siden 2006.

Gjennom jevnt økende bidrag til byråets programmer, prosjekter og andre aktiviteter har Norge blitt en viktig partner for EDA. Norge er blant de største bidragsytere til EDAs forsknings- og teknologiprosjekter, og er engasjert i en rekke initiativer for å utvikle, styrke og effektivisere europeiske kapabiliteter, herunder innen maritim overvåkning, lufttransport og lufttanking.

I tillegg til statsråd Eriksen Søreide deltar formann i EUs militærkomité, general Patrick de Rousiers, Sveriges forsvarssjef, general Sverker Göranson, CEO OCCAR, Tim Rowntree og Natos assisterende generalsekretær, Alexander Vershbow.

Årskonferansen til EUs forsvarsbyrå samler i år mer enn 500 deltakere og er særlig innrettet mot å følge opp forsvarsrelaterte temaer som ble behandlet på EUs toppmøte i desember 2013.

 

Til toppen