Forsvarsministeren på bilateralt besøk i Estland

-Min estiske kollega Sven Mikser og jeg snakket om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, internasjonale operasjoner og vårt bilaterale forsvarssamarbeid. Vi er fornøyde med at forsvarssamarbeidet mellom Estland og Norge er i utvikling, og vi ser på mulighetene for tettere samarbeid blant annet på cyberområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

For første gang på mer enn ti år har en norsk forsvarsminister reist til Estland for bilaterale møter. Hun hadde også samtaler med statsminister Taavi Roivas og den estiske forsvarssjefen under besøket.

Innledet ved Annual Baltic Conference on Defence

Torsdag holdt forsvarsministeren en innledning på konferansen Annual Baltic Conference on Defence (ABCD). Der snakket hun om om teknologiens betydning i moderne militærmakt og hvordan dette må lede til mer og bedre flernasjonalt samarbeid. Hun tok også opp sikkerhetssituasjonen i Europa og slo fast at det strategiske bildet er fundamentalt endret etter Russlands folkerettsstridige aggresjon i Ukraina.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innledet ved Annual Baltic Conference on Defence
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide innledet ved Annual Baltic Conference on Defence (foto: Lars Gjemble, FD)

Konferansen var preget av diskusjonene og beslutningene ved NATO-toppmøtet i Wales.  -Jeg ga uttrykk for at Norge skal gjøre sitt for å følge opp beslutningene fra toppmøtet og at utfordringen nå ligger i at alle NATO-land må vise politisk vilje til å møte alliansens forpliktelser. Det vil kreve økonomiske ressurser, mer samarbeid og politiske beslutninger over lang tid, sier forsvarsministeren.

Signerte sikkerhetsavtale med Estland

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Sven Mikser signerte en sikkerhetsavtale om utveksling og beskyttelse av gradert informasjon mellom Norge og Estland. Denne erstatter en tidligere inngått avtale mellom landene i 2000. Norge har inngått mer enn 30 bilaterale sikkerhetsavtaler som omhandler utveksling av nasjonalt gradert informasjon, når dette er ønskelig fra begge parter. Slike avtaler er normalt sektorovergripende og gjelder både innenfor militær og sivil sektor

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte sin estiske kollega Sven Mikser i Tallinn 24. og 25. september hvor de blant annet signerte en sikkkerhetsavtale.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte sin estiske kollega Sven Mikser i Tallinn 24. og 25. september hvor de blant annet signerte en sikkkerhetsavtale (foto: Lars Gjemble, FD).

 

Til toppen