Forsvarsministermøte i NATO 3.-4. juni

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsministrene møtes for å snakke om blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. De vil også forberede toppmøtet i Wales i september.

Ine Eriksen Søreide møtte generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i NATO på forsvarsministermøtet i Brussel

Ine Eriksen Søreide møter generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen på forsvarsministermøtet i Brussel 3.-4. juni. (Arkivfoto: Marita Isaksen Wangberg, FD)

 

Forsvarsministrene møtes for å snakke om blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. De vil også forberede toppmøtet i Wales i september.

-  På bakgrunn av den bekymringsfulle utviklingen i Ukraina har NATO vedtatt flere kortsiktige tiltak for å vise samhold med de allierte som grenser mot Russland og Ukraina. Hovedhensikten er å øke alliansens beredskap, berolige allierte og avskrekke Russland fra videre eskalering. For å få til en langsiktig politisk løsning i regionen er det helt nødvendig med alliert samhold og at alle allierte føler seg trygge. Dette er et av temaene vi vil drøfte på møtet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det vil bli avholdt et eget møte i NATO-Ukraina-kommisjonen, samt et møte i NATO-Georgia-kommisjonen.

Juni-møtet vil være det siste forsvarsministermøtet før toppmøtet i september. En av hovedsakene på møtet blir diskusjonen om NATOs fremtidige innretning og videreutvikling av alliansens forsvarskapasiteter og -evne. Ressurser og byrdefordelingsspørsmålet er en viktig del av dette. Transatlantiske forbindelser, reformspørsmål og Afghanistan er andre viktige saker.
Les mer her: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_110598.htm

Eriksen Søreide vil også delta på et møte i Northern Group, som består av de nordiske og de baltiske landene samt Storbritannia, Tyskland, Nederland og Polen.

Priv til red:

Pressekontakt for forsvarsministeren:

Marita I. Wangberg, tlf 23096029 / 90512319 og e-post [email protected]

Praktisk informasjon fra NATO:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_109772.htm?selectedLocale=en&mode=pressrelease

Bilder og video legges ut her: http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_110449.htm