Forsvarssamarbeidet mellom Ukraina og Norge

- Norge vil stille med personell på to øvelser i Ukraina i løpet av september. To stabsoffiserer deltar nå på øvelsen Sea Breeze i Odessa, mens to observatører vil delta på øvelse Rapid Trident senere i september. Norge har også sagt seg villig til å stille med nestlederen ved NATOs liasonkontor i Kiev. Vi vil fra norsk side støtte opp om Ukraina med rådgivning, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Forsvarssamarbeidet mellom Ukraina og Norge

Forsvarssamarbeidet mellom Norge og Ukraina ble inngått i 1999, og organiseres gjennom årlige tiltaksplaner. Før Ukraina-krisen besto samarbeidsplanen for 2014 av flere tiltak, herunder utveksling av kadetter mellom krigsskolene, sikkerhetspolitiske embetssamtaler og norsk støtte til fjernundervisning ved militæruniversitetet i Kiev, som inkluderer personell og erfaringer Norge har oppnådd i samarbeid med Serbia.

I kjølvannet av Russlands illegale annektering av Krim og destabiliserende rolle i Øst-Ukraina har Forsvarsdepartementet besluttet å styrke forsvarssamarbeidet med Ukraina, både innenfor rammen av NATO-partnerskap og den bilaterale militære tiltaksplanen. Dette har resultert i følgende:

  • Donasjon av stridsrasjoner: Norge og en rekke allierte land mottok i april d.å. en anmodning fra det ukrainske forsvarsdepartementet om støtte. Norge imøtekom anmodningen og donerte 77 000 stridsrasjoner til Ukraina i juni d.å.. Bidraget ble høyt verdsatt av ukrainske myndigheter.
  • Styrking av NATOS liaisonkontor (NLO) i Kiev: Norge stilte en nasjonal ekspert til midlertidig disposisjon for NATOs NLO Kiev våren 2014, og vil sende en nasjonal ekspert til kontoret høsten 2014.
  • Øvelser: Norge deltar med stabspersonell på den ukrainsk-amerikanske marineøvelsen Sea Breeze fra 6. – 11. september 2014, og den amerikansk-ukrainske landøvelsen Rapid Trident, fra 14.-26. september 2014. Norge deltar med en generalmajor på Rapid Tridents Distinguished Visitors Day 19. september.
  • I tillegg utvider Norge kadettutvekslingsordningen mellom våre respektive krigsskoler, bidrar med kompetansehevende bidrag inn mot Ukrainas national guard og vil gjennomføre sikkerhetspolitiske konsultasjoner kombinert med et senere statssekretærbesøk til Ukraina.
Til toppen