Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsetter planlegging av Irak-bidrag

Norge arbeider med å få på plass avtaler for de norske styrkene i dialog med koalisjonspartnere. Avklaringene rundt dette er ikke på plass ennå.

30. oktober offentliggjorde regjeringen at Norge vil tilby rundt 120 soldater til å delta i koalisjonsstyrken til Irak. Det var da ikke endelig avklart når kapasitetsbyggingsbidragene kunne deployeres til operasjonsområdet. Regjeringen har vært tydelig på at operasjonen i Irak vil være kompleks og krevende, og har påpekt at flere forhold må avklares før styrkene kan sendes. Et tilfredsstillende juridisk rammeverk for det norske styrkebidraget er en av de viktige rammebetingelsene som må på plass. Sammen med de øvrige koalisjonspartnere arbeides det med å få avklart disse spørsmålene. Arbeidet skjer i nær dialog med irakiske myndigheter.
 
Da bidraget ble kunngjort i slutten av oktober ble desember antydet som første tentative mulighet for Bagdad-bidraget, mens februar ble antydet som tidligste mulighet for Erbil-bidraget. Nå ser det ut som om styrkene først kan bli deployert på nyåret. Dette gjelder flere av koalisjonspartnerne, som nå gjennomfører tilsvarende forberedelser og vurderinger som Norge.
 
-Regjeringens beslutning forutsetter at sikkerheten til personellet kan ivaretas på en best mulig måte, og at styrkens juridiske status er tilfredsstillende. Koalisjonen gjennomfører nå den nødvendige planleggingen og de endelige rammebetingelsene må komme på plass. Vi samarbeider tett med andre land i koalisjonen om dette. Norge vil også gjøre en egen sikkerhetsvurdering før styrkene sendes ut. Per nå ser det ikke ut til at norske styrker vil bli sendt til Irak før nyttår, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
 
Et mindre antall norske stabsoffiserer er på plass i regionen for å bidra til planleggingen av det videre oppdraget.

Til toppen