Forum Holzbau Nordic i Trondheim

Norden har lang erfaring med å bygge byer i tre med kortreiste materialer. Konferansen Forum Holzbau Nordic vil ta for seg hva som skal til for å videreføre denne tradisjonen og utvikle en framtidsrettet og bærekraftig byggenæring.

Forum Holx Bau Nordic Trondheim 14

Norden har lang erfaring med å bygge byer i tre med kortreiste materialer. Konferansen Forum Holzbau Nordic vil ta for seg hva som skal til for å videreføre denne tradisjonen og utvikle en framtidsrettet og bærekraftig byggenæring. 

Forum Holzbau Nordic 14 er den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner. Det er første gang konferansen arrangeres i Norge. Fra  24. – 26. september møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter i Trondheim for å bli faglig oppdatert, inspirert og utveksle erfaring. 

Forum Holzbau Nordic 14
24.-26. september
Hotel Rica Nidelven, Trondheim

Til toppen