Fotograferer 25 prosent av Romania

EØS-midlene

Flommen på Balkan er en påminnelse om behovet for god beredskap og gode kriseplaner. Statens kartverk hjelper nå Romania med å bli i stand til å håndtere fremtidige oversvømmelser.

{Kart (Google Map)}

Flommen på Balkan er en påminnelse om behovet for god beredskap og gode kriseplaner. Statens kartverk hjelper nå Romania med å bli i stand til å håndtere fremtidige oversvømmelser.

Fakta om prosjektet

• Fotografering og laserskanning for produksjon av nye digitale kart vest og nord i Romania

• Etablering av offentlig database med geografiske navn

• Sikker og trygg elektronisk lagring av geografisk informasjon

• Kunnskapsoverføring fra Norge og opplæring

Støtte fra EØS-midlene:
7,69 millioner euro

Partnere:
Romanias matrikkelbyrå
Statens kartverk
Islands matrikkelbyrå

Gode tredimensjonale kart og geografiske data er et helt avgjørende verktøy for å iverksette krisetiltak dersom vannstanden i rumenske elver skulle nå alarmerende høyder.

Gode kart kan nemlig fortelle hvor vannet vil flomme over og hvilke områder og bebyggelse som er utsatt og som bør evakueres.

Slike kart finnes ikke over store deler av Romania i dag. Dette blir det nå en endring på.

Norge finansierer et prosjekt gjennom EØS-midlene som skal sørge for at rumenske kommuner og beredskapsmyndigheter får tilgang til disse verktøyene.

Et areal på 50 000 km2 skal fotograferes og skannes med laser fra fly for å produsere nøyaktige digitale kart. Det tilsvarer et område større enn Danmark eller om lag 25 prosent av Romanias landareal. Inkludert i arbeidet er også en svært detaljert terrengmodell over flomfarene fra elven Mures mot grensen til Ungarn.

Prosjektet skal pågå i to år. Det er utviklet av det rumenske matrikkelbyrået i samarbeid med Statens kartverk som har lang kompetanse på slik kartlegging.

Innsamlingen av slike geografiske data er ikke bare avgjørende for kriseberedskapen i Romania. Prosjektet vil også gi fylker og kommuner svært nyttige hjelp til arealplanlegging, bygging av infrastruktur og miljøvern.

Foto: Romanian National Agency for Cadastre and Land Registration.

Norsk-rumensk samarbeid
Dette er en videreføring av et annet prosjekt i Romania som tidligere er finansiert med EØS-midler. Et viktig resultat i de to prosjektene er det gode samarbeidet mellom norske og rumenske eksperter innen kartlegging og arealforvaltning. Ifølge det rumenske matrikkelbyrået er den norske ekspertisen og kompetansen høyt verdsatt.

     Les mer: Tidligere prosjekt

Til toppen