Friskmelder den norske geita

Norge har i dag én av verdens friskeste geitepopulasjoner. Fôrrettledning, sanering av geitesykdommen CAE og bevisst avlsarbeid har bidratt til at kvaliteten på den norske geitemelka de siste 10-15 årene er blitt dramatisk bedre.

Norge har i dag én av verdens friskeste geitepopulasjoner. Fôrrettledning, sanering av geitesykdommen CAE og bevisst avlsarbeid har bidratt til at kvaliteten på den norske geitemelka de siste 10-15 årene er blitt dramatisk bedre. 

Fettsyrene i geitemelka, som forårsaket den beske smaken, er i løpet av sju år blitt redusert med to tredeler. Prosjektet Friskere Geiter er nå i ferd med å avsluttes fordi målene med prosjektet – friskere geiter – er nådd. 

Økt privat omsetning

Tall fra Landbruksdirektoratet tyder på at norske forbrukere har oppdaget den milde geitemelka. Fra 2013 til 2014 ble den private omsetningen av geitemelk nesten firedoblet. I løpet av få år har norske forbrukere fått mange flere norskproduserte hvite geitoster å velge mellom og flere produkter er på vei.

Geiter
Kvaliteten på den norske geitemelka har de siste 10-15 årene er blitt dramatisk bedre. (Foto: © Trym Ivar Bergsmo/Samfoto
Til toppen