Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utredet urbant landbruk

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ved hjelp av Tenkeloftet utarbeidet rapporten; Urbant landbruk; bærekraftig, synlig og verdsatt. Den viser hvordan urbant landbruk har betydning for byens befolkning, og for landbrukets omdømme generelt.

Les hele saken i siste utgave av Fylkesnytt fra Oslo og Akershus

Målet for arbeidet er å tilrettelegge for et aktivt og bærekraftig urbant landbruk i hovedstadsregionen, som et middel for å understøtte det profesjonelle landbruket.

Urban dyrking gir mer kunnskap om landbruket.
Urban dyrking gir mer kunnskap om landbruket. (Foto: Bjørn Frostad)

 

Til toppen