Gaveforsterkning til Valdresmusea, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Telemark Museum og Akershusmuseet

Kulturdepartementet gir gaveforsterkning av pengegaver til Valdresmusea, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Telemark Museum og Akershusmuseet.

Kulturdepartementet gir gaveforsterkning av pengegaver til Valdresmusea, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Telemark Museum og Akershusmuseet. Gaveforsterkning betyr at at Kulturdepartementet gir et tillegg på 25 prosent av gavebeløpene som er gitt til museene.

 - Prosjektene omfatter både bygningsvern, sikring, universell utforming og nye formidlingsrom. Disse gavene og tilskuddene kommer både museene og publikum til gode. Jeg er imponert over mangfoldet blant prosjektene museer over hele Norge realiserer i samarbeid med private givere, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Valdresmusea får et tilskudd på 25 000 kroner knyttet til en pengegave til en ny utstilling om langeleiken sin historie i Norge.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter får et tilskudd på 125 000 kroner i forbindelse med en pengegave til istandsetting av den fredede bygningen Molåna på museumsområdet på Stiklestad.

Telemark Museum får et tilskudd på 250 000 kroner i tilknytning til en pengegave til oppgradering av toalettanlegget i Brekke Museum i Skien.

Akershusmuseet får et tilskudd på 281 250  kroner i gaveforsterkning for to pengegaver til istandsetting av anlegg ved Asker Museum. Dette omfatter påbygg til museets verksted og nytt reolsystem til museets magasin.

Gaveforsterkningsordningen
Regjeringen innførte i 2014 en ny, rammestyrt ordning for gaveforsterkning for museene for å stimulere til økt privat finansiering. Det er bevilget 10 millioner kroner til ordningen i år.

Til toppen