Generalmajor Kristin Lund skal lede FN-operasjon

Generalmajor Kristin Lund overtar ledelsen av den militære styrken i FN-operasjonen på Kypros (UNFICYP). Hun blir med det den første kvinnelige styrkesjef for en fredsbevarende FN-operasjon.

Generalmajor Kristin Lund blir militær styrkesjef over UNFICYP - her sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: Mark Garten, UN photo.

Lund ble utnevnt til jobben av FN i dag. Hun skal lede den militære styrken i operasjonen i ett år fra 12. august 2014, med mulighet for forlengelse.
-Det er svært gledelig at en dyktig norsk offiser har konkurrert seg frem til en viktig stilling i FN. Norge ønsker å bidra til FNs fredsbevarende operasjoner, og jeg er stolt over at en norsk offiser skal lede FN-styrken på Kypros videre, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ingen tidligere FN-operasjoner har hatt en kvinnelig styrkesjef. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet legger vekt på behovet for økt kvinnelig deltagelse i internasjonale operasjoner.

-Kristin Lund er først og fremst en dyktig og erfaren offiser. Samtidig ser vi at kvinneandelen i FNs fredsoperasjoner er lav, og det er et mål å øke denne. At generalmajor Kristin Lund blir styrkesjef er et viktig signal og en milepæl for FNs fredsbevarende operasjoner, sier forsvarsministeren.

Les FNs artikkel om utnevningen her: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47773#.U3EyNfldV8F

Bidrar til FN
Norge ønsker å stille militært personell i sentrale stillinger i FN. Blant annet har Norge stabssjefsstillingen i FN-operasjonen i Sør-Sudan (UNMISS) på rotasjon med Storbritannia og stabssjefsstillingen i FNs observatørmisjon i Midtøsten (UNTSO). I tillegg tjenestegjorde generalmajor Robert Mood som sjef for FNs misjon i Syria (UNSMIS) i 2012.
 
Norge stiller nå med et militært fartøy i FN/OPWC operasjonen for å hente ut kjemivåpen fra Syria. Norge har også stabsoffiserer, liaisonoffiserer og observatører i FN-operasjonene i Sør-Sudan (UNMISS),  Mali (MINUSMA), Midt-Østen (UNTSO), Afghanistan (UNAMA) og Kosovo (UNMIK). 

Kristin Lund besøkte FN-hovedkvarteret 12. mia 2014.
Kristin Lund besøkte FN-hovedkvarteret 12. mai 2014 (foto: Bent Ivan Myhre, Forsvaret).

 
Bakgrunn om UNFICYP
FNs fredsbevarende operasjon på Kypros ble etablert i 1964, for å forhindre fornyet konflikt mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. Mandatet ble senere utvidet til å omfatte overvåkning av våpenhvilen i 1974, samt utgjøre en buffersone mellom de to stridene parter. Mandatet til UNFICYP har blitt regelmessig fornyet i fravær av en politisk løsning på konflikten. UNFYCIP består i dag av om lag 900 uniformert personell, og ledes av en amerikansk spesialrepresentant (SRSG) og en kinesisk styrkesjef. 13 land bidrar med militært personell, der henholdsvis Argentina, Storbritannia, Slovakia, Ungarn og Serbia er de største bidragsyterne. 

 

Til toppen