Ghanas president møtte statsminister Solberg

Statsminister Erna Solberg tok i dag imot Ghanas president John Dramani Mahama i statsministerboligen. Presidenten er på offisielt besøk i Norge 29.-31. oktober.

Statsminister Erna Solberg og Ghanas president John Dramani Mahama i Regjeringens representasjonsanlegg i dag. (Foto: SMK)

Ghana og Norge har et svært godt forhold med nære bånd også i næringslivet. En rekke norske bedrifter er aktive i Ghana. I samtalene diskuterte Mahama og Solberg hvordan man kan bidra til økte investeringer mellom landene, blant annet knyttet til olje, gass og fornybar energi.

- Det er et stort potensiale for enda tettere næringslivsforbindelser mellom Ghana og Norge. Vi ser frem til å styrke dette samarbeidet i tiden fremover, sa statsminister Solberg etter møtet.

Statsministeren berømmet presidenten for Ghanas demokratiske og økonomiske utvikling, samt innsats for å nå tusenårsmålene. Så langt er målene om halvert fattigdom og rent drikkevann nådd, og det har vært stor fremgang innen grunnskoleutdanning, inkludert for jenter. Solberg oppfordret president Mahama til å øke fokuset på å nå målene om kvinners stilling og barne- og mødredødelighet.

Mahama og Solberg kom også inn på kampen mot ebola og utviklingen i Sahel-regionen. Som formann for den regionale organisasjonen ECOWAS spiller presidenten en sentral rolle både i å hindre spredningen av ebola, og i innsatsen for å sikre stabilitet, fred og sikkerhet i Sahel. Piratvirksomhet og ulovlig fiske i Guinea-bukta truer maritim virksomhet og ernæringsgrunnlaget for folk langs kysten. Statsministeren understreket viktigheten av de tiltak Ghana og regionale organisasjoner nå setter i verk for å få bukt med problemet.

- President Mahama har vist seg som en dyktig formann for ECOWAS. Det er viktig at organisasjonen viderefører og øker sin innsats for å bekjempe ebola og sikkerhetsutfordringene som truer regionen, sa Solberg.

Presidenten takket Norge for vårt flerårige engasjement og støtte til Ghana gjennom Olje for utvikling-programmet, og nå nylig i kampen mot ebola.

I løpet av sitt besøk skal president Mahama blant annet i audiens hos H.M. Kongen og møte med Stortinget, utenriksministeren, nærings- og fiskeriministeren, olje- og energiministeren, samt representanter for næringslivet og aktører i oljebransjen i Stavanger. Han vil også delta på et seminar om «den norske modellen» og trepartssamarbeidet, og holde hovedinnlegget på Norwegian-African Business Association (NABA) sin årlige konferanse.

Til toppen