Gi innspill til Demensplan 2020

Regjeringen har startet arbeidet med Demensplan 2020. Personer med demens og deres pårørende inviteres til å delta aktivt i arbeidet med planen.

Regjeringen skal bygge pasientens helse- og omsorgstjeneste og flytte makt til pasienten. Derfor vil brukere og pårørende ha en sentral rolle i arbeidet med Demensplan 2020, og inviteres til å delta på dialogmøter.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med Finn Robin Sørlle.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med Finn Robin Sørlle som selv har demens. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Helsedirektoratet til syv regionale dialogmøter. Målgruppen er personer med demens, pårørende, frivillige, og ansatte og ledere i omsorgstjenestene.

På møtene vil deltakerne kunne fortelle hva de mener er de største utfordringene i dagens demensomsorg, og hva brukere og pårørende trenger for å kunne leve et så godt liv som mulig med demens.

Møtene kommer til å foregå på dagtid i Oslo 18. november, Trondheim 26. november, Bergen 1. desember, Stavanger 4. desember, Molde 8. desember, Tromsø 11. desember og i Hamar 16. desember.

Du finner mer informasjon om dialogmøtene og mulighet for å melde deg på nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Det er i tillegg mulig å ringe til Nasjonalforeningen for folkehelsens Demenslinje for å si sin mening om fremtidens demensomsorg på tlf 815 33 032, eller sende en e-post til demensplan@hod.dep.no

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen