Gi innspill til forenkling av utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet oppnevnt en faggruppe som skal foreslå tiltak som kan forenkle utmarksforvaltningen.

Til toppen