Gir studentene full tillit

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen endrer loven slik at studentene får mer makt i saker som handler om god velferd for studentene.

Alle universiteter og høgskoler skal være tilknyttet en studentsamskipnad. De driver en rekke tilbud som er viktige for studentenes velferd, som for eksempel studentboliger, barnehager, idrettsbygg og kantiner. Den forrige regjeringen innførte en regel om at to tredjedeler av styrets medlemmer måtte stå bak viktige beslutninger i samskipnadene. I realiteten betød det at studentene ble i mindretall når viktige saker skulle behandles.

- Det er et viktig prinsipp for meg at beslutninger bør tas nærmest mulig dem de angår. I dette tilfellet av studentene. Regelen om 2/3 flertall uthuler selve grunnprinsippet i studentsamskipnadsordningen. Derfor vil regjeringen fjerne denne bestemmelsen – og gi studentene full tillit igjen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

I et vedtak fra statsråd fredag 31. oktober foreslår regjeringen å fjerne studentsamskipnadslovens  § 6 syvende ledd. Her heter det at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Studentsamskipnadene fremste oppgave er å tilby gode velferdstjenester for studentene. Det er ingen som har større interesse av at de styres godt, enn studentene selv. Nå gir vi makten tilbake til studentene. Jeg har full tillit til at deres representanter lytter til gode råd fra resten av styret, sier Røe Isaksen.