Gjeninnfører tilskudd til PC for skoleelever med lese- og skrivevansker

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett 2014 at det bevilges 8 millioner kroner slik at elever i grunnskolen og videregående opplæring med lese- og skrivevansker igjen gis rett til PC og annet utstyr fra Arbeids- og velferdsetaten.

-Regjeringen følger med dette forslaget opp målsetningen i den politiske plattformen om å gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Stønad til ordinært datautstyr ble tatt ut av Arbeids- og velferdsetatens hjelpemiddelsortiment av den forrige regjeringen i 2010. Stønaden ble gitt som et tilskudd, og omfattet hovedsakelig tilskudd til standard PC med ordinær tekstbehandling og stavekontrollprogram.

Mange elever med lese- og skrive­vansker opplever i dag at de ikke får dekket nødvendig datautstyr. Regjeringen styrker derfor rettighetene til elever med lese- og skrive­vansker. Forslaget vil sikre elevens rett til gratis PC i de tilfeller hvor utgiftene ikke allerede blir dekket etter annet regelverk.