Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen

- Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Vi går nå gjennom den statlige arbeidsgiverfunksjonen, for å vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i organiseringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Vi går nå gjennom den statlige arbeidsgiverfunksjonen, for å vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i organiseringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsråden er også innenfor arbeidsgiverpolitikken opptatt av å se på hvordan staten kan fornye, forenkle og forbedre både organisering og måten det jobbes på.

Den sentrale arbeidsgiverpolitikken skal støtte statlige virksomheter i deres arbeid med å utvikle organisasjonen og nå sine mål.

- Jeg ser frem til å få forslag til hvordan vi kan styrke den overordnede statlige arbeidsgiverrollen for at virksomhetene skal være en best mulig arbeidsgiver for statens ansatte. Dette er avgjørende for at vi skal lykkes med å gi gode offentlige tjenester til våre innbyggere, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå ut en forespørsel om et utredningsoppdrag. Rapport skal foreligge innen utgangen av februar 2015.

- Vi legger opp til en bred prosess der hovedsammenslutningene og andre relevante samarbeidspartnere involveres i utredningsarbeidet, sier Jan Tore Sanner. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet har kompetanse til å inngå, og plikt til å forhandle om tariffavtaler med hovedsammenslutningene (HS) og slik legge rammer for lønns- og arbeidsvilkår i alle virksomhetene.

Fakta om staten som arbeidsgiver:

  • Tall fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) viser at det pr 1.3.2014 var 160 664 ansatte i staten (143 398 årsverk).
  • Ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier er ikke med i tallene i SST.
  • I staten er det om lag 300 forskjellige virksomheter.
  • Det er fire hovedsammenslutninger som staten forhandler med i hovedtariffoppgjørene: LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen