Gjennomgang av ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet at ordningen med bruk av begrensede tillatelser i påvente av dokumentert identitet skal gjennomgås.

Bosetting av personer med denne typen tillatelser stoppes i påvente av gjennomgangen. Beslutningen har ingen betydning for personer som har slik tillatelse og er bosatt i en kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil gi nærmere informasjon til berørte kommuner og til personer i mottak som nå ikke skal bosettes.