Global status for genressurser hos skogtrær

Skog gir grunnlag for mat, varer og tjenester som er viktige for overlevelse og velvære for hele menneskeheten. FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har nylig gitt ut rapporten State of the World Forest Genetic Resources.

Skog gir grunnlag for mat, varer og tjenester som er viktige for overlevelse og velvære for hele menneskeheten. FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har nylig gitt ut rapporten State of the World Forest Genetic Resources. 

- Verdens skoger er under økende press. Rapporten State of the World Forest Genetic Resources.er et stort skritt i oppbyggingen av den informasjons- og kunnskapsbasen som kreves for bedre bevaring og bærekraftig forvaltning av planetens dyrebare skogtregenetiske ressurser, sier Eduardo Rojas-Briales assisterende Director-General for skogbruk i FAO. 

Halvparten av treslagene truet
Statusrapporten er den første i sitt slag og understreker betydningen av å ta vare på verdens genetiske ressurser. Ifølge den aller første utgaven av State of the World er halvparten av treslagene som er i jevnlig bruk i verden truet av marginalisering og omlegging av skogområder til beite og jordbruk, rovdrift og av klimaendringer.

Til toppen