Globalt tap av mat krever felles innsats

Hvert år tapes eller kastes 1,3 milliarder tonn mat globalt. I følge FAO er all denne maten som produseres, men som aldri spises, nok til å brødfø to milliarder mennesker. Skal dette bekjempes på en effektiv måte, må det til en koordinering av tiltak på tvers av alle sektorer.

Hvert år tapes eller kastes 1,3 milliarder tonn mat globalt. I følge FAO er all denne maten som produseres, men som aldri spises, nok til å brødfø to milliarder mennesker. Skal dette bekjempes på en effektiv måte, må det til en koordinering av tiltak på tvers av alle sektorer. 

Håndtering av verdens massive problem med tap av mat er nøkkelen til bekjempelse av sult og fattigdom. Selv en halvering av mengden mat som tapes eller kastes vil ha stor betydning. 

Tap av mat skjer for det meste i starten av verdikjeden for mattilgjengelighet, altså ved høsting, under transport eller ved lagring. Dagligvarebutikkene og forbrukerne står i all hovedsak for at mat bare kastes og ender opp som avfall.

Matavfall
Hvert år tapes eller kastes 1,3 milliarder tonn mat globalt. (Foto: Colourbox)
Til toppen