God kornprognose

En ny kornprognose tilsier at tilgangen på norsk korn vil være 21 prosent over fjoråret og åtte prosent over gjennomsnittet for de siste fem åra. Økningen skyldes høyere avlinger for alle kornarter.

Det er Norske Felleskjøp som utarbeider kornprognosene, der selve avlingsnivået er basert på vurderinger og data fra Norsk Landbruksrådgiving og Bioforsk. Bakgrunnen er Norske Felleskjøp sin rolle som markedsregulator, der de gir råd til Landbruksdirektoratet om hvor store importkvotene bør være. Anbefalingene bygger på areal, avlings- og forbruksprognoser.

Prognosen for tilgang av norsk korn er i 2014 prega av at kornarealet er usikkert med langt mer gunstige vekstforhold over hele landet enn i fjor, heter det i prognosen. Det forventes økte avlinger pr dekar, mens arealet er vurdert til å være det samme som i fjor. 

Godt år for mathvete
Det ligger an til en veldig god markedsbalanse for mathvete, sier Sindre Flø, fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet.  Slik det ser ut nå, vil det produseres omtrent det møllene har bruk for.

Korn
En ny kornprognose tilsier at tilgangen på norsk korn vil være 21 prosent over fjoråret. Det ligger an til en veldig god markedsbalanse for blant annet mathvete. (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

 

Til toppen