Gode innspill til likestillingsmeldingen

Mandag 8. desember møtte barne-, likestillings- og inkluderingsmister Solveig Horne og statssekretær Kai-Morten Terning ulike organisasjoner for å få innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om likestilling mellom kvinner og menn.

- Like muligheter for kvinner og menn er noe vi skaper i fellesskap. Derfor ønsket jeg å invitere de til et innspillsmøte i arbeidet med likestillingsmeldingen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Forholdet mellom familie- og arbeidsliv, betydningen av egen inntekt, innsatsen mot vold og overgrep og helse og kjønn var noen av temaene som ble tatt opp. Flere organisasjoner var opptatt av at likestillingsarbeidet må handle om både kvinner og menn.

Mira-senteret, Norges bygdekvinnelag, Norske kvinners sanitetsforening og Reform var blant av organisasjonene som kom med innspill under møtet.

Statsråd Solveig Horne (FrP) og statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) mottar innspill fra Fakhra Salimi fra Mira-senteret. (BLD)

– Disse organisasjonene jobber med ulike perspektiver i likestillingen. Dagens innspill vil være av stor verdi i det videre arbeidet med likestillingsmeldingen, sier Horne.

Du kan lese mer om arbeidet med likestillingsmeldingen her.

Meldingen vil etter planen bli lagt fram for Stortinget i løpet av 2015. Det er mulig å sende innspill til likestilling2015@bld.dep.no.

#likestilling2015

Til toppen