Gode mathveteavlinger i Norge

Det ligger an til 66 prosent mer mathvete her i landet enn snittet de siste fem årene. I EU er det ventet at årets rapsfrøavling vil bli større enn i fjor. Det er også god tilgang på hvete

Det ligger an til 66 prosent mer mathvete her i landet enn snittet de siste fem årene. I EU er det ventet at årets rapsfrøavling vil bli større enn i fjor. Det er også god tilgang på hvete.

Med rekordstor avling er det så langt god tilgang på hvete i EU. Mye av varen har imidlertid lavt proteinnivå. Prisen på mathvete har derfor gått opp de siste ukene, mens prisen på fôrhvete har holdt seg lavere. Den største hveteprodusenten i EU er Frankrike, men grunnet vått vær i høstinga holder lite av den franske hveten matkvalitet. I Tyskland, den nest største hveteprodusenten i EU, er imidlertid årets hveteavling av stor, og Tyskland står for en stor andel av høyproteinhveten i EU.

God norsk avling
Spesielt tidlig våronn med påfølgende tidlig tresking i år, sammenlignet med sen våronn og sen tresking i fjor, har resultert i at det ved utgangen av september var levert nesten 200 000 tonn mer korn i år enn året før. Produksjonen av mathvete er større i år enn i fjor, mens andelen av hvete med matkvalitet er lavere. Per september i år utgjorde mathveten 55 prosent av den leverte hveten, mens tilsvarende andel året før var 86 prosent.

Norske felleskjøp anslår at produksjonen i 2014–2015 vil bli nær 1,1 millioner tonn. Dette er litt høyere enn snittet for de siste fem årene.Hveteåker

 Mathveteproduksjonen i Norge er i år ventet å bli 218 000 tonn, 66 prosent mer enn femårssnittet. Det forventes også mer fôrhvete enn gjennomsnittet for de siste fem årene. (Foto: LMD)

 

Til toppen