Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gode tilbakemeldinger for politirådene

En evaluering av politirådene viser at samarbeidet bidrar både til bedre informasjonsflyt mellom politi og kommunene, og en mer målrettet kriminalitetsforebygging.

En evaluering av politirådene viser at samarbeidet bidrar både til bedre informasjonsflyt mellom politi og kommunene, og en mer målrettet kriminalitetsforebygging.

– Dette er gode nyheter. Hensikten med å evaluere politirådene var blant annet å få økt kunnskap om samarbeidet mellom politi og kommune, og få svar på om det bidro til å forebygge kriminalitet. Svarene rapporten til Rambøll gir oss, er at dette fungerer godt. Både politiet og kommunene gir uttrykk for stor tilfredshet med politirådssamarbeidet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Rapporten viser til at deltakerne i politiråd mener at dette arbeidet gir økt kunnskap om og felles forståelse for utfordringer i lokalsamfunnet. Den viser også at SLT-modellen (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) kan være meget betydningsfull for arbeidet til politirådet. Den bidrar til god integrering mellom rådene og øvrig kriminalitetsforebyggende arbeid.

– Det handler om å vite hvor skoen trykker. Her viser politirådene seg å være viktige. Samtidig gir rapporten en rekke anbefalinger for å videreutvikle politirådene. Det skal vi ta med oss i det videre arbeidet, sier justis- og beredskapsministeren.

Ordningen med politiråd har fått meget stor utbredelse. Ved inngangen til 2014 hadde politiet etablert politiråd med rundt 400 av landets kommuner.

Les hele evalueringen (pdf)

Om evalueringen

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) utlyste i september 2013 en anbudskonkurranse med formål å evaluere politirådene. I desember 2013 ble det inngått avtale med Rambøll om det aktuelle oppdraget, og sluttrapport ble oversendt departementet 1. juli 2014.

 

Til toppen