Gode tips i vekstsesongen

Bioforsk har samlet en rekke nettbaserte tjenester for bønder på ett sted. Plantevernguiden, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste og Varsling innen planteskadegjørere er blant mange verktøy til hjelp for bonden i vekstsesongen.

I en travel vekstsesong kan det være enklest å søke informasjon på nett. Bioforsk har ansvar for flere nettsteder som tilbyr ulike tjenester til hjelp for bonden i vekstsesongen. Disse er nå samlet på ett sted hos Bioforsk.

Et eksempel er Landbruksmeteorologisk Tjeneste (LMT) som skaffer meteorologiske data for de viktigste jord- og hagebruksdistriktene i landet. Et annet eksempel er VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere), som gir informasjon om angrep av skadegjørere i felt. Tjenesten omfatter også fagmeldinger og meldinger om førstefunn, samt informasjon om vanningsbehov.

Hos Bioforsk finner bonden mye nyttig informasjon om blant annet tiltak mot vannforurensing, oversikt over ugrasarter, snegler som skadedyr, gjødslingshåndbok, Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT), plantevernguide, Varsling innen planteskadegjørere (VIPS), nitrogenstatus, fosforindekskalkulator og grovfôrprognoser. I tillegg tilbys flere nyttige nettbaserte kurs og tjenster. 

Sprøyting i korn.
Sprøyting i korn. (Foto: Erling Fløistad/Bioforsk)

Om Bioforsk
Bioforsk er et desentralisert forskningsinstitutt og er organisert under Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter.

Til toppen