Godkjenner Digresmyra med dagens skytebaner

Kommunal- og moderniseringsministeren godkjenner områderegulering for Digresmyra skyteanlegg i Trondheim med noen endringer i plankart og bestemmelser. Vedtaket innebærer at dagens anlegg godkjennes og gis mulighet for å utbedres.

- Jeg har lagt vekt på at de eksisterende anleggene skal kunne moderniseres så fort som mulig innenfor de rammene nødvendig sikring av drikkevannet gir. Det vil bedre forholdene for skytterne ved at de får mer forutsigbarhet for videre drift og mulighet for å forbedre standarden på anleggene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Samtidig er jeg opptatt av å ivareta naboene og brukerne av markaområdene i forhold til støy. En oppgradering av anleggene vil bidra til bedre støyskjerming, men jeg har også fastsatt åpningstidene til kl. 21.00 på hverdager og 17.00 på lørdager. På søndag kan det være terminfestede skytestevner en søndag i måneden mellom klokken 13 og 17, sier Sanner.

For å sikre at alle får plass på de obligatoriske skyte- og jegerprøvene har statsråden tatt inn en presisering i bestemmelsene om at det kan godkjennes noen terminfestede dager med avvikende åpningstider for dette.

- Kommunen har jobbet med planer for skytebanene på Digresmyra helt siden 1980-tallet. Jeg er glad for at vi nå har vedtatt en reguleringsplan som avveier de ulike hensynene opp mot hverandre, sier Sanner.

Kommunen har en løpende oppfølging av drikkevannet og har varslet flere utredninger for å avklare hvordan det kan beskyttes. Ut fra dette kan kommunen selv vurdere om en reguleringsplan på et senere tidspunkt kan legge til rette for en utvidelse av anleggene, eller må forutsette en styrt avvikling med flytting av anleggene. Kommunen bør ha spesielt fokus på Trondheim jeger- og fiskeforening sine behov da de framstår som mest tidskritiske.

Les vedtaksbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Sør Trøndelag

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 200 

Til toppen