Godkjenner uttak av sand i Forsand kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for masseuttak av sand på Fossanmoen i Forsand kommune i samsvar med resultatet i mekling. Beslutningen innebærer at fortidsminner på stedet bevares samtidig som uttak av sand kan fortsette i mange år.

- Jeg mener vi har kommet fram til et fornuftig kompromiss som ivaretar hensynet til kulturminner og uttak av sandressurser på stedet. Resultatet gjør at grunneier kan ta ut hoveddelen av sandressursene, samtidig som de to gravhaugene som ligger nærmest fortidslandsbyen Landa, forblir urørt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I mange år har Forsand kommune arbeidet med å få frigjort areal til uttak av sandressurser på Fossanmoen. Uttak av høykvalitetssand, som brukes i betongindustrien, er en av de viktigste næringene i kommunen.

Riksantikvaren fremmet i 2012 innsigelse til reguleringsplanen for å verne kulturminner på stedet. Riksantikvaren viser til at fire gravhauger på området har høy regional og nasjonal verdi.

13. mars 2013 ble det gjennomført mekling mellom Forsand kommune og Riksantikvaren. Det ble enighet om et kompromiss, ved å frigi to av de fire gravhaugene til masseuttak. Kommunestyret sendte saken over til departementet for endelig godkjenning. Klima- og miljødepartementet anbefalte i april 2014 at kompromisset godkjennes.

- Jeg er glad for at det foreligger en løsning som gjør at uttak av sand kan fortsette i mange år. Kommunens behov for økt næringsvirksomhet blir nå mulig, samtidig som gravminner fra bronse- og jernalderen blir tatt vare på, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen