Godt år for høsthveten

Arealet med høsthvete har økt det siste året. En god avling ligger på 700 kilo per dekar, men i år har enkelte vært over tusen kilo. Økning av høstkornarealene er et viktig bidrag for å øke norsk kornproduksjon.

Arealet med høsthvete har økt det siste året. En god avling ligger på 700 kilo per dekar, men i år har enkelte vært over tusen kilo.  Økning av høstkornarealene er et viktig bidrag for å øke norsk kornproduksjon.

Høsthvete sås om høsten, og er avhengig av en bra etablering og god overvintring. Det har slått til, og med tidlig vår og passe varm forsommer har det vært full klaff mange steder. Kornet var godt utviklet da tørkeperioden satte inn i juli.

Større potensial
- Generelt har høstkorn større avlingspotensial enn vårkorn, sier forsker Bernt Hoel i Bioforsk. Med spiring og noen ukers vekst om høsten gir det et forsprang om våren. Sjøl med tidlig høsting blir den totale vekstsesongen lengre. I tillegg får bonden fordelt arbeidsmengde og spredd risiko.

Hveteåker
 Hovedinntrykket er at høstkornavlingene er gode i år, selv om det er variasjoner. Stedvis rapporteres det om meget høye avlinger. (Foto: LMD)

 

Til toppen