Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Graminors årsberetning

Graminors omsetning av sertifisert såkorn ble svært høy i 2013. 58 600 tonn ble omsatt i løpet av året, mot 49 500 tonn året før. Det går frem av selskapets årsberetning.

Graminors omsetning av sertifisert såkorn ble svært høy i 2013. 58 600 tonn ble omsatt i løpet av året, mot 49 500 tonn året før. Det går frem av selskapets årsberetning. 

Selskapets formål er å drive planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl (produsere frø som selges til såvareselskaper for videre oppformering og salg til sluttbrukere ) for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon, prebasisavl og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen.

Graminor viser blant annet i sin årsberetning til at det gjennom året har vært en diskusjon omkring et åpnere regime rundt import av plantemateriale. Dette, understreker selskapet, vil gi dem mange økte utfordringer,

men også noen nye muligheter til å utnytte potensialet i sin virksomhet og utnytte samarbeidet med utlandet på en bedre måte.

Av omsetningen i 2013 var ca 15 prosent importert såkorn. Sorter fra Graminor hadde en andel på i overkant av 46 prosent, og dette er en liten framgang fra i fjor. 

Graminor eies av Felleskjøpet Agri SA, Landbruks- og matdepartementet, Lantmännen, korn- og kraftfôrleverandøren Strand Unikorn AS og Garterhallen SA.

Sertifisering av såkorn
Graminors omsetning av sertifisert såkorn ble svært høy i 2013. (Foto: Morten Berntsen/Graminor)
Til toppen