Gratis kartdata lønner seg

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Frislipp av offentlige kart- og eiendomsdata er lønnsomt for samfunnet. En rapport fra Vista Analyse viser at nytten for samfunnet med gratis tilgang til slike geodata, vil utgjøre minst 70 millioner årlig.

Som et ledd i regjeringens arbeid med viderebruk av offentlige data har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fått utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nytteverdien i gratis kartdata.

Analysen slår fast at den samfunnsøkonomiske nytten av gratis kart- og eiendomsdata vil være på minst 70 millioner kroner årlig.

- Det har vært mange anslag om verdiene knyttet til åpne kartdata. Med denne rapporten får vi et veldokumentert og godt underlag for å gå videre med dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vista Analyse mener at åpne kart- og eiendomsdata kan gi 300-700 nye arbeidsplasser innen bank- og finansnæringen, i geomatikkbransjen og i IKT-næringen.

I Norge jobber opp mot 5000 personer med digitalisering av kart og eiendomsdata. 

- Bruken av kartdata har eksplodert. Tilgang til offentlige geodata er viktig og riktig. Denne rapporten viser at kart- og eiendomsdata har stor samfunnsnytte, sier Sanner.

- Bedre og rimeligere tilgang til data er viktig og her har vi lagt til rette med gratis tilgang til flere nasjonale kartdata og sterkt reduserte priser på eiendomsdata. Da er det også viktig at næringslivet griper muligheten, fortsetter Sanner.

Verdien av gratis kart- og eiendomsdata (pdf)