Gratulerer EU med nytt rammeverk for klima og energi

Regjeringen gratulerer EU med å ha nådd enighet om en helhetlig og ambisiøs klima- og energipolitikk for perioden 2020 til 2030. EUs stats- og regjeringssjefer kom natt til fredag fram til en avtale på toppmøtet i Brussel. Avtalen legger opp til et bindende utslippskutt på minst 40 prosent sammenlignet med 1990.

- At EU-landene har blitt enige om en helhetlig og ambisiøs klima- og energipolitikk i tråd med togradersmålet er meget positivt. Dette vil ha stor betydning i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det er også gledelig at EU vil redusere kvotemengden i kvotesystemet raskere etter 2020, selv om vi har jobbet for og hadde håpet på større eller tidligere innstramminger av kvotemengden. Det er viktig at kvoteprisene blir høyere for å sikre nødvendig omstilling.

Norge vil sende inn sitt bidrag til klimaforhandlingene i første kvartal 2015.

Vedtaket vil ha betydning langt utover klima- og energisektoren, understreker statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen.

- Rammeverket vil få mye å si for EUs konkurranseevne, sysselsetting, og for forsyningssikkerheten for energi i mange år framover, sier Helgesen.

EU har satt seg et mål om minst 27 prosent fornybar energi i energimiksen innen 2030, og en ambisjon om energieffektivisering på minst 27 prosent. Betydningen av bedre infrastruktur for energi ble sterkt understreket. Gjennom vedtakene om nye kabler til Storbritannia og Tyskland bidrar Norge til å forbedre infrastrukturen. Utbygging av infrastruktur er viktig for omstillingen til mer effektiv, sikker og klimavennlig energiforsyning i Europa i fremtiden.

- Norge og EU er enige om betydningen av et effektivt indre energimarked. Liberalisering av markedene for både elektrisitet og gass, og utbygging av infrastruktur, vil bidra til økt energisikkerhet i Europa. Det er også gledelig å se at EU-landene legger vekt på betydningen av CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen har gjennom sine innspill lagt stor vekt på at effektive og tett integrerte energimarkeder i Europa er nødvendig for å nå målene om økonomisk vekst, god forsyningssikkerhet og lave utslipp av klimagasser. Regjeringen har også understreket betydningen av CO2-fangst og –lagring. 

Til toppen