Gratulerer EU med nytt rammeverk for klima og energi

Regjeringen gratulerer EU med å ha nådd enighet om en helhetlig og ambisiøs klima- og energipolitikk for perioden 2020 til 2030. EUs stats- og regjeringssjefer kom natt til fredag fram til en avtale på toppmøtet i Brussel. Avtalen legger opp til et bindende utslippskutt på minst 40 prosent sammenlignet med 1990.

- At EU-landene har blitt enige om en helhetlig og ambisiøs klima- og energipolitikk i tråd med togradersmålet er meget positivt. Dette vil ha stor betydning i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Det er også gledelig at EU vil redusere kvotemengden i kvotesystemet raskere etter 2020, selv om vi har jobbet for og hadde håpet på større eller tidligere innstramminger av kvotemengden. Det er viktig at kvoteprisene blir høyere for å sikre nødvendig omstilling.

Norge vil sende inn sitt bidrag til klimaforhandlingene i første kvartal 2015.

-Vedtaket vil ha betydning langt utover klima- og energisektoren, understreker statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen.

Les mer på Olje- og energidepartementets nettsider.

Til toppen