Gratulerer Stoltenberg som ny generalsekretær i NATO

- Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg, som i dag er utnevnt til generalsekretær i NATO. Jeg mener at Stoltenberg vil kunne gjøre en utmerket jobb for alliansen, og det er en fjær i hatten for Norge at vi nå får vår første generalsekretær i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

NATO-flagg.
(Foto: NATO)

- Jeg vil gratulere Jens Stoltenberg, som i dag er utnevnt til generalsekretær i NATO. Jeg mener at Stoltenberg vil kunne gjøre en utmerket jobb for alliansen, og det er en fjær i hatten for Norge at vi nå får vår første generalsekretær i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hun understreker at NATO er hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk, og  en grunnpilar for forsvaret av Norge.
- Det er positivt for Norge å ha en generalsekretær i NATO som har god kunnskap om utfordringene i Norges nærområder, sier Eriksen Søreide.

- I den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen som er i dag var det viktig at vi fikk en rask avklaring i NATO på dette spørsmålet. Gjennom åtte år som statsminister i Norge har Stoltenberg svært god innsikt i den omfattende reformen Forsvaret har vært gjennom, og som har gitt oss et moderne og kapabelt forsvar.  Dette vil være en verdifull erfaring også som NATOs generalsekretær, sier hun.