Historisk arkiv

Gratulerer med ny skole!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statsråd Monica Mælands tale ved åpningen av nye Søreide skole, Bergen, 17. februar 2014

*Sjekkes mot fremføring*

Kjære alle sammen,
Gratulerer med dagen!
Gratulerer med ny skole!

Med dette nye praktbygget har en av landets eldste skoler – med historie helt tilbake til 1845 – nå blitt en av landets nyeste, mest moderne og absolutt flotteste.

Da skolen ble startet i 1845 var Søreide langt på landet. I dag er situasjonen en helt annen. Ytrebygda er nå en integrert del av Bergen.

Krevende år med sprengt kapasitet, dårlig inneklima, bussing av elever til andre skoler og bruk av brakker er over: 530 elever og 60 ansatte har fått en flunkende ny og flott skole!


***

La meg begynne med å gratulere Ytrebygda og Bergen kommune.
Søreide skole har blitt et praktbygg.

Og da tenker jeg ikke bare på at det ser flott ut.

Gjennom forbilledlig offentlig-privat-samarbeid med entreprenøren og eieren Skanska har dere fått på plass – ikke bare et av Norges fineste skolebygg – men også et av Norges mest miljøvennlige skolebygg.

Ved å ha høye ambisjoner for alt fra materialvalg til miljøkrav har dere hevet lista for norske skoler.

Det at byggeprosjektet har vært en del av programmet "Tid for Tre" – en del av Regjeringens prosjekt Framtidens byer – har betydd at det er brukt mye tre i konstruksjonen.

Det er veldig bra!
Som næringsminister er jeg jo også minister for norsk treindustri.
Jeg er ekstra glad for å kunne slå fast at limtresøylene, limtredragerene og hulldekkerne er av tre som er hugget på Begna bruk i Valdres. Sotrabjelken AS har stått som leverandør.

Men det at skolen er en del av ”Tid for tre”-programmet har ikke bare gitt skolen et flott utseende. Det har også gitt imponerende miljøresultater.

Søreide skole er bygd med 50 prosent mindre samlet klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport sammenlignet med det som er vanlig i dag.

Også driften blir miljøvennlig:
Skolen er et såkalt passivhus – kategorisert som energiklasse A – og utstyrt med vannbåren oppvarming basert på varmepumpe, solfanger og elektrisitet.

Vi kan altså trygt slå fast at dette er en skole for framtida!

Gratulerer igjen – til Ytrebygda, Bergen kommune og til Skanska.

***

Så til dere som skal ta praktbygget i bruk.
Kjære elever og ansatte her på Søreide;

Jeg nevnte at dere har fått et nytt og flott passivhus.
Dere som skal gå på skole her, og arbeide her, vet godt at dette ikke kommer til å arte seg som noe passivt hus.

Søreide skole blir et aktivhus!

Og etter år med planlegging og organisering er tiden endelig inne for å bruke tiden på det den er ment å skulle brukes på: Nemlig god undervisning.

Det er det som er det aller viktigste med nye Søreide skole.
Nytt bygg skal gjøre hverdagen bedre for elever og ansatte her på skolen.

Jeg er sikker på at mange av dere som går på Søreide skole i dag har ganske klare tanker om hva dere skal bli når dere blir voksne.

Enten det er lege, danser, brannmann, fotballspiller eller ingeniør – så er det én ting som er sikkert: For at dere skal greie å bli det dere har lyst til, så er det viktig at dere har et godt læringsmiljø!

Det får dere nå her på Søreide.

Likedan er jeg sikker på at ny skole blir et stort løft for dere som jobber her. Godt læringsmiljø er viktig – men gode omgivelser gjør det også lettere å ta vare på et godt arbeidsmiljø.

Jeg er sikkert på at nye Søreide skole blir et løft for resten av deres læringsliv.

Som næringsminister ser jeg hver dag hvor viktig flinke hender og kloke hoder er for landet vårt.

Kunnskapen er fremtidens olje, sier statsministeren vår.

Derfor satser denne regjeringen på kunnskapen.

Noe av det viktigste regjeringen har gjort etter at vi tok over, har vært at vi har satt av mye penger for at allerede dyktige lærere skal få flere gode etterutdanningstilbud.

For selv om gode skolebygg er viktig, så er de menneskene som fyller dem enda viktigere.

Det er dere som skal gjøre Søreide skole til – ikke bare landets mest miljøvennlige skole – men også en av landets beste barneskoler.

Igjen: Gratulerer med dagen!
Lykke til med å ta hele skolen i bruk.

Takk for oppmerksomheten.

_***_

Til toppen