Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grønn skattekommisjon utnevnt

Sammensetningen av den nye grønne skattekommisjonen er nå klar. Utvalget ble oppnevnt i statsråd 15. august 2014, og skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.

Sammensetningen av den nye grønne skattekommisjonen er nå klar. Utvalget ble oppnevnt i statsråd 15. august 2014 , og skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.

 

Utvalgets leder, professor Lars-Erik Borge, og mandat ble offentliggjort i en egen pressemelding 27. juni 2014.

-Jeg er fornøyd med sammensetningen av utvalget. Utvalget besitter høy og relevant faglig kompetanse, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget er i hovedsak sammensatt av fagpersoner med kompetanse innen klimaøkonomi og offentlig økonomi, herunder skatter.

 

Sammensetningen av ny grønn skattekommisjon:

  • Professor Lars-Erik Borge (utvalgsleder), Trondheim
  • Forsker Brita Bye, Bærum
  • Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmark
  • Banksjef Marianne Hansen, Steigen
  • Professor Michael Olaf Hoel, Oslo
  • Advokat Ann Johnsen, Oslo
  • Professor Knut Einar Rosendahl, Ski

 

Lars-Erik Borge (utvalgsleder), er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Han har arbeidet med kommuneøkonomi og med spørsmål knyttet til skatter og avgifter. Han har erfaring både som leder og medlem av offentlige utvalg.

Brita Bye er forsker ved Statistisk sentralbyrå. Hun har særlig forsket på økonomisk vekst, offentlig økonomi og miljøøkonomi. Hun har erfaring fra flere offentlige utvalg. Blant annet har hun ledet Særavgiftsutvalget, jf. NOU 2007:8 En vurdering av særavgiftene.

Jørgen Elmeskov er øverste sjef for Danmarks Statistik. Han har hatt flere sentrale stillinger i OECD og var medlem av den danske regjeringens klimakommisjon fra 2008 - 2010.

Marianne Hansen er banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge. Hun har tidligere vært økonomileder i Steigen kommune. Hansen har tidligere også arbeidet i Finansdepartementet blant annet med miljø- og energispørsmål.

Michael Olaf Hoel er professor ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo. Han er også tilknyttet Frischsenteret og Vista Analyse. Hoel har særlig forsket på energi- og klimaøkonomi, miljøøkonomi og ressursøkonomi. I tillegg til forskning på disse feltene har han bidratt til utredninger både nasjonalt og internasjonalt og har erfaring fra en rekke offentlige utvalg. 

Ann Johnsen er advokat i advokatfirmaet Hjort DA, der hun blant annet arbeider med skatte- og avgiftsrett. Hun har tidligere arbeidet med avgiftsspørsmål i Finansdepartementet og har erfaring som sekretariatsleder for offentlige utvalg.

Knut Einar Rosendahl er professor ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Han har også erfaring som forsker ved Statistisk sentralbyrå hvor han fortsatt har en delstilling. Han forsker innenfor energi- og ressursøkonomi og miljøøkonomi.

Til toppen