Grønn vekst i vest

Hvilke muligheter har bedriftene i Norge for grønn vekst? Hva skal til for at de utvikler og tar i bruk miljøvennlige løsninger? Maritim sektor er et lovende område for grønn vekst i Norge – hvordan kan vi utvikle dette videre? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til idedugnad med ledere i næringsliv og finansmiljø for å bidra til det grønne skiftet.

Til toppen