Grønt reiseliv i Troms

Prosjektet Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms arbeider for småskala bedriftsetableringer, og fremveksten av et mangfoldig og spennende reiselivstilbud i distriktene er i gang.

Prosjektet Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms  arbeider for småskala bedriftsetableringer, og fremveksten av et mangfoldig og spennende reiselivstilbud i distriktene er i gang.

Store deler av Troms fylke har bosetting, langs fjorder, i innlandsbygder, langs elver og tett opp til villmarka, dette danner grunnlaget for å kunne ta imot turister fra inn- og utland. En oversikt viser at totalt 138 gårder driver med overnatting, opplevelser/aktiviteter, lokal matproduksjon/servering, eller en kombinasjon av disse. Satsning på det rurale reiselivet i Troms er forankret i det arbeidet som gjøres hos Fylkesmannen i Troms vedLandbruksavdelingen, Innovasjon Norge i Troms, Troms fylkeskommune og Nord-Norsk reiseliv. Visitselskapene i regionen viser nå en større interesse for å satse på og synliggjøre tilbudene i distriktene. 

Hamnvik i Ibestad.
Hamnvik i Ibestad. (Foto: Marit Chruickshank)
Til toppen