Gunnar Olofsson ny styreleder i Statskog SF

Gunnar Olofsson fra Östersund, Sverige, er valgt til ny styreleder i Statskog SF på ordinært foretaksmøte 24.6.2014.

Gunnar Olofsson fra Östersund, Sverige, er valgt til ny styreleder i Statskog SF på ordinært foretaksmøte 24.6.2014. Olofsson tar over etter Harald Ellefsen, som etter eget ønske fratrer vervet som styreleder i Statskog SF etter å ha vært styremedlem siden 2005, nestleder i styret siden 2007 og styreleder siden 2012.

Gunnar Olofsson har vært styremedlem i Statskog SF siden 2011. Han har omfattende kompetanse og erfaring fra svensk og internasjonal skognæring, skogindustri, bioenergi og forskning. Olofsson leder strategigruppen for Skog22, en strategiutviklingsprosess for skogsektoren som regjeringen har initiert.

Hans Aasnæs er valgt til nytt styremedlem i Statskog SF. Aasnæs har bred erfaring fra finans, og driver gård i Sande i Vestfold med bl.a. skog. Aasnæs har betydelig styreerfaring. Aasnæs er også medlem av strategigruppen Skog22.

Om Statskog SF
Statskog SF er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Statskog SF er organisert som statsforetak og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.

Styreleder i Statskog Gunnar Olofsson
Styreleder i Statskog Gunnar Olofsson (Foto: Bengt Alm)

 

 

Til toppen