Gunstigere avskrivningsregler for vindkraftanlegg

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre gunstigere avskrivningsregler for vindkraftanlegg. Det vil legge til rette for at en større del av vindkraftutbyggingene i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet kan skje i Norge.

Finansdepartementet vil nå utarbeide et forslag som vil bli sendt på høring. Forslaget til nye regler skal etter planen fremmes for Stortinget våren 2015.

- Denne saken har vært viktig for meg, og har stått høyt på prioriteringslisten. Jeg er derfor glad for at det nå skal utarbeides gunstigere avskrivningsregler, og at reglene skal gjelde allerede for inntektsåret 2015, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Samlet mål for ny fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet er 26,4 terawattimer (TWh) i 2020. Per 1. juli er det satt i drift anlegg med en normalårsproduksjon på totalt 1,2 TWh i Norge og 6,7 TWh i Sverige. Av dette er henholdsvis 0,2 TWh og 5,2 TWh vindkraft. Gjennom gunstigere avskrivningsregler vil regjeringen nå legge til rette for at en større del av vindkraftutbyggingene i det felles elsertifikatmarkedet kan skje i Norge.

Til toppen