Hammerfest fikk bosettingsprisen 2013

Bosettingsprisen for 2013 går til Hammerfest kommune for en meget god innsats med bosetting av flyktninger i mange år. Prisen deles hvert år ut til en kommune som har gjort en spesiell innsats for å bosette og integrere flyktninger.

Bosettingsprisen for 2013 går til Hammerfest kommune for en meget god innsats med bosetting av flyktninger i mange år. Prisen deles hvert år ut til en kommune som har gjort en spesiell innsats for å bosette og integrere flyktninger. 

Bosettingsprisen til Hammerfest kommune ble delt ut i dag på årets Maihaugen-konferanse. Konferansen er en viktig arena for de som jobber på integreringsfeltet.

-Dette er en pris som jeg håper inspirerer andre kommuner til å bosette flere flyktninger. Jeg er opptatt av at mennesker som har fått lovlig opphold i Norge skal bosettes raskest mulig, slik at de kan komme i gang med norskopplæring og jobb eller utdanning, sier statsråd Solveig Horne.

Hammerfest kommune får prisen for et systematisk arbeid med bosetting og integrering forankret i kommunens planer, strategi og ledelse. Kommunen har bosatt på et stabilt, høyt nivå over år og har en flerårig avtale om bosetting. Også resultatene i introduksjonsordningen har vært positive og stabile over år.

-Hammerfest tar ansvar og ser på flyktninger som en ressurs for lokalsamfunnet. Jeg gratulerer Hammerfest med bosettingsprisen for 2013, og håper den inspirerer til videre godt arbeid med bosetting og integrering, også for andre kommuner, sier Horne. 

Vil du lese mer om bosettingsarbeid, se sidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Til toppen