Håndbok for hjemsendelse til Romania

Ny håndbok skal effektivisere hjemsendelsen av rumenere dømt til fengselsstraff i Norge.

Forsiden av håndbokenNy håndbok skal effektivisere hjemsendelsen av rumenere dømt til fengselsstraff i Norge.

– Det er vårt håp at håndboken vil sette brukerne i stand til å handle raskere og mer effektivt, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet og hans rumenske kollega Simona Maya Teodoroiu i håndbokens forord.

Det rumenske Justisdepartementet har laget håndboken i samarbeid med det norske Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Den er ment som er verktøy for dem som arbeider med soningsoverføring mellom Norge og Romania, og gir praktiske råd om problemer og hindringer de kan støte på.

Norge og Romania inngikk i september 2010 en avtale om overføring av rumenske domfelte fra Norge til Romania. Håndboken er altså et tiltak for å øke effektiviteten i dette arbeidet.

Les mer om håndboken på Europaportalen

Last ned håndboken hos Kriminalomsorgsdirektoratet

Til toppen