Håp om demokratisk dialog i Sudan

Storbritannia, USA og Norge (Troika-landene) kom i dag med en felles uttalelse med støtte til den Afrikanske Unions arbeid med våpenhvile i de sudanske delstatene Sør-Kordofan og Blånilen. - Det er viktig å bringe alle partene i Sudan sammen i en nasjonal dialog for å drøfte landets politiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Storbritannia, USA og Norge (Troika-landene) kom i dag med en felles uttalelse med støtte til den Afrikanske Unions arbeid med våpenhvile i de sudanske delstatene Sør-Kordofan og Blånilen. - Det er viktig å bringe alle partene i Sudan sammen i en nasjonal dialog for å drøfte landets politiske, økonomiske og sosiale utfordringer, sier utenriksminister Børge Brende.

Den Afrikanske Union (AU) har ansvaret for å tilrettelegge for fredsforhandlingene i Sør-Kordofan og Blånilen. Forhandlingene skal ledes av tidligere president i Sør-Afrika, Thabo Mbeki.

- Den Afrikanske Union og forhandlingsleder Thabo Mbeki er kompetente og nøytrale aktører som spiller viktige roller i dette arbeidet. Fra norsk side er vi glade for den positive utviklingen vi nå ser. Jeg har personlig takket Mbeki for hans anstrengelser med å få dialogprosessen på skinner igjen, sier Brende.

I den felles uttalelsen fra Troika-landene understrekes det blant annet at det ikke finnes en militær løsning på konfliktene i Sudan og at nasjonal dialog er det eneste bærekraftige veivalget.

- For at Mbeki skal lykkes med sitt arbeid, må den nasjonale dialogen være bred og inkluderende i en ramme av ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og åpenhet. Sentrale spørsmål som styresett, politisk inkludering, ressursdeling, identitet og sosial utjevning må diskuteres på nasjonalt nivå. Den nasjonale dialogen må omfatte regjeringen i Sudan, væpnede og ikke-væpnede opposisjonsbevegelser, politiske partier og representanter fra sivilsamfunnet og alle Sudans regioner, sier Brende.

Til toppen