Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Haster med klimatiltak

Uten nye klimatiltak vil verden ved slutten av dette århundret kunne bli 3,7- 4,8 grader varmere enn i førindustriell tid. Det kommer fram i synteserapporten fra FNs klimapanel som ble lagt fram i København på søndag.

I Norge og Arktis forventes temperatur å øke enda mer enn fram mot 2100.

Rapporten som er siste del av panelets femte hovedrapport, sammenstiller funnene fra de tre første delene av den femte hovedrapporten. Den gir dermed en helhetlig vurdering av  hva vi vet om klimautfordringene.

Verdens mat- og vannforsyning påvirkes av klimaendringene. FNs klimapanel forventer en nedgang i vannressurser i mange områder i tørre subtropiske strøk. 

Med global oppvarming på 4 grader eller mer er det betydelig risiko for at mange planter og dyr vil dø ut, redusert matsikkerhet globalt og regionalt, at det i noen områder forventes å bli begrensninger på vanlig menneskelig aktivitet som dyrking av mat og utendørsarbeid. Vi mennesker kan ikke tilpasse oss alt. Jo varmere det blir, jo høyere risiko for alvorlige og irreversible effekter av klimaendringene. Tilpasning avhenger også av hvor godt samfunnet er forberedt på endringene, eksempelvis sosiale institusjoner og beredskap.

Enkelte typer risiko, for eksempel knyttet til ekstremvær, er i følge klimapanelet moderat eller høy også ved temperaturøkning på 1 til 2 grader sammenliknet med førindustriell tid.

- Rapporten understreket alvoret. Klimapanelet slår fast at menneskeskapte utslipp er hovedårsaken til den oppvarmingen vi har sett siden 1950-tallet. Dette er et sterkt signal foran de internasjonale klimaforhandlingene i Lima i Peru neste måned, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

For første gang har panelet presentert et karbonbudsjett, det vil si hvor store, samlede utslipp som kan tillates når vi har som mål å begrense gjennomsnittlig global temperaturøkning til mindre enn to grader.

Dette regnestykket viser at to tredjedeler av budsjettet allerede er brukt.

-  FNs klimapanel er kanskje verdens største forskerdugnad. Panelet gir en unik oppsummering av status og hva vet vi om klimautfordringen. Om vi skal nå, haster det. Det er det ingen tvil om. Innen få år må de globale utslippene kuttes, sier Sundtoft.

FNs klimapanel viser også at kostnadene ved togradersmålet er overkommelige og ikke forhindrer fortsatt vekst.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Til toppen