Havfisk brøt leveringsplikt i 2011

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fattet vedtak om midlertidig tilbakekall av ervervstillatelsen for to av trålerne til Havfisk. De tilbakekalles for to uker hver. Det innebærer at de ikke kan drive fiske i den aktuelle perioden.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fattet vedtak om midlertidig tilbakekall av ervervstillatelsen for to av trålerne til Havfisk. De tilbakekalles for to uker hver. Det innebærer at de ikke kan drive fiske i den aktuelle perioden. 

Bakgrunnen er at Havfisk i 2011 ikke overholdt sine leveringsvilkår. Dette er alvorlig. Pålagte forpliktelser skal overholdes. Klagesaken har ligget i departementet siden 2012 uten å bli endelig avgjort. På grunn av den lange samlede saksbehandlingstiden, er tilbakekallet redusert sammenliknet med Fiskeridirektoratets vedtak som til sammen var på sju måneder.

Til toppen