Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Heldagsseminar: Nye former for filantropi

12. desember inviterer Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med Kulturdepartement til heldagsseminaret "Nye former for filantropi". Tema for dagen er den nyere utviklingen innenfor filantropi, sosial investering og sosialt entreprenørskap- både i Norge og internasjonalt.

Vi er vitne til en internasjonal revolusjon innen den filantropiske tilnærmingen til globale samfunnsutfordringer. Utviklingen innebærer et skifte fra tradisjonell veldedighet- hvor ressurser fra frivillige organisasjoner eller donasjoner fra individuelle givere er i hovedfokus- til en investeringsorientering der private investorer gjennom sosialt entreprenørskap, innovasjon og kapital søker nye løsninger på sosiale problemer som fattigdom, helsetrusler og arbeidsledighet.

I hvilken grad er utviklingen relevant for Norge? Og hvilke endringer – både når det gjelder den offentlige politikken og filantropiske aktørers praksiser- vil være nødvendige for å øke den private sosiale investeringen i samfunnsformål?

Tid: 12. desember kl. 10:00 - 15:00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30, Oslo

Påmeldingsfrist: 10. desember via nettsiden til Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor

Program:

10:00-10.15: Velkommen v/ Thorhild Widvey, Kulturminister
10.15-11.00: Nye former for filantropi og sosiale investeringer (hovedlinjer i bøkene «Leverage for good» og «New frontiers of philanthropy») v/ Lester Salamon, Professor ved Johns Hopkins University
11.00-11.15: Kaffepause
11.15-12.00: Filantropi i Norge - oversikt og trender v/ Karl Henrik Sivesind, Forsker ved Institutt for samfunnsforskning
12.00-13.00: Lunsj
13.00-13.15: Sosial innovasjon og partnerskap mellom private, frivillige og offentlige aktører v/ Ingrid Stange, Leder av Partnership for Change
13.15-13.45: Sosial investering og sosialt entreprenørskap i Norge - muligheter og hindringer v/ Johan H. Andresen jr., Eier og Styreleder i Ferd
13.45-14.10: Muligheter for nye former for filantropi i en norsk kontekst? Erfaringer og utfordringer sett fra et stiftelsesperspektiv v/ André Støylen, Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen
14.10-15.00: Paneldebatt: Hvordan bidrar private givere til et bedre samfunn? v/ Johan H. Andresen jr, Eier og Styreleder i Ferd; Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning; Sturla Stålsett, Styreleder Frivillighet Norge; Unn Dehlen, Administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen; Sarah Prosser, leder for ungdoms- og lokalsamfunnsprogrammet i Partnership for Change.

Ordstyrer for dagen: Erik Wold

Foredragsholdere og paneldeltakere:

LESTER M. SALAMON er professor i statsvitenskap ved Johns Hopkins University og direktør ved Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. Salamon har også vært Deputy Associate Director ved U.S Office of Management and Budget i den amerikanske presidentens kanselli.

Salamon er en pioner innen teori og empirisk forskning på non-profitsektoren både i USA og internasjonalt. Han har ledet en sammenlignende studie av 40 land og utviklingen av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner i Nasjonalregnskapssystemet og ILOs manual for måling av frivillig arbeid. Han har forfattet en rekke prisvinnende bøker. I sine to siste utgivelser har han studert de senere årenes utvikling innen global filantropi og sosiale investeringer: Leverage for Good og The New Frontiers of Philanthropy .

KARL HENRIK SIVESIND er sosiolog og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning, hvor han forsker på endringer i frivillig sektor med fokus på sysselsetting, økonomi og frivillig arbeid. Sivesind er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, og bidrar med utarbeidelse og testing av impact-faktorer på forskningsprosjektet Third Sector Impact—The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development finansiert av EUs 7. rammeprogram 2014–17. Han er medlem av styret for International Society for Third Sector Research (ISTR) 2013 – 2016, og er med i en ekspertgruppe som skal vurdere revisjon av FNs håndbok for Nonprofit Institusjoner i Nasjonalregnskapssystemet.

INGRID STANGE er grunnlegger og leder av Partnership for Change , en norsk, frivillig organisasjon som arbeider for at næringsliv, enkeltpersoner og myndigheter skal samarbeide for å skape et bærekraftig og sosialt stabilt samfunn. Stange har lang erfaring fra strategisk ledelse, investeringsvirksomhet så vel som filantropi, og er nestleder i styret til tenketanken Civita. Hun er tidligere manager i McKinsey & Co og Lifo, og grunnlegger av Drøbak Montessori Skole.

JOHAN H. ANDRESEN er femte generasjons eier og styreleder i det familieeide industri- og finanskonsernet Ferd.  Han er også styreleder i Ferd Sosiale Entreprenører (FSE), ett av konsernets seks forretningsområder.  Av andre styreverv kan nevnes SEB - Skandinaviska Enskilda Banken, NMI – Norwegian Microfinance Initiative, Ungt Entreprenørskap Norge og Junior Achievement -Young Enterprise, Europe.

ANDRÉ STØYLEN er direktør for Sparebankstiftelsen DNB . Han har tidligere vært statssekretær i Miljøverndepartementet, finansbyråd i Oslo kommune, økonomidirektør i Norges Røde Kors og konsulent i McKinsey&Co. Støylen er også styreleder i LHL-klinikkene AS, nestleder i representantskapet i Norges Bank og tidligere styremedlem i Nasjonalmuseet.

STURLA. J. STÅLSETT er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF - Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han var generalsekretær i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo fra 2006 til og med 2013. Han er styreleder i Frivillighet Norge fra desember 2013. I perioden 2011 til 2013 ledet Stålsett et regjeringsoppnevnt utvalg som utredet tros og livssynpolitikken i Norge (se "Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk", NOU 2013:1). Han er også ordinert prest i Den norske kirke.  

UNN DEHLEN er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen , og har ledet stiftelsen siden opprettelsen i 2007. Hun har lang erfaring fra gavevirksomhet og kapitalforvaltning. Hun har bakgrunn som økonomi-/administrasjonssjef i Gjensidige Pensjonskasse, og har tidligere hatt ulike lederstillinger innenfor salg, administrasjon, marked og controlling i Gjensidige Forsikring. Hun har også erfaring fra konsernstaben i Det norske Veritas.

SARAH PROSSER er leder for ungdoms- og lokalsamfunnsprogrammet i Partnership for Change . Hun er tidligere direktør for British Council Norway, og er en av grunnleggerne av filmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Prosser har jobbet med innovasjon og formidling ved Universitetet i Oslo og ledet prosjektet UNEP/GRID- Arendal.

 

Til toppen