Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hele verdikjeden i samarbeid for reduksjon av matsvinn

Fem departementer har hatt møte med matbransjens organisasjoner og Miljødirektoratet om tiltak for reduksjon av matsvinn.

Klima- og miljøministeren har i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og tre andre berørte departementer (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet) hatt møte om reduksjon av matsvinn med matbransjens organisasjoner og Miljødirektoratet.

Matavfall, restemat.
Fem departementer har hatt møte om reduksjon av matsvinn med matbransjens organisasjoner og Miljødirektoratet. (Foto: Colourbox)

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, ga begge uttrykk for at de ønsket velkommen en dialog med hele verdikjeden om hvordan arbeidet med å redusere matsvinn og øke ressursutnyttelsen kan utvikles videre.

Klima- og miljøminister Sundtoft viste til at hver nordmann kaster 46 kilo mat i året, og inviterte matbransjen til diskusjon om hvordan det kan arbeides fram mot både et mål og en samarbeidsavtale om reduksjon av matsvinn.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal påpeker at det er et stort paradoks at vi har mye oppmerksomhet knyttet til matsikkerhet, samtidig som en stor del av maten blir kastet.

- Samtidig gjør både matbransjen og myndighetene mye bra arbeid mot matsvinn, ikke minst gjennom dagligvarehandelen og matindustriens ForMat-prosjekt som myndighetene støtter opp om sier statsssekretær Blåfjelldal. 

- Vi bør bygge videre på dette gode arbeidet og se om vi kan jobbe frem en samarbeidsavtale mellom hele verdikjeden i matbransjen for å redusere matsvinnet ytterligere, sier Blåfjelldal.

Bransjen var positiv til videre arbeid med en eventuell avtale.

På møtet ble det også gitt orienteringer om status for det pågående arbeidet med å redusere matsvinn.

 

Til toppen