Helikopterruten Værøy og Bodø: Lufttransport AS fikk kontrakt

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er viktig for Værøy-samfunnet å få på plass et godt og forutsigbart rutetilbud med helikopter de neste fem årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet lyste den 5. september 2013 ut anbud på ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019. Samferdselsdepartementet mottok ingen anbud innen fristen, derfor ble anbudsfristen forlenget til 10. desember 2013. Samferdselsdepartementet mottok da ett tilbud. Det var fra Lufttransport AS, som betjener ruten på kontrakt med Samferdselsdepartementet i dag.

Samferdselsdepartementet har i dag bestemt å tildele kontrakt til Lufttransport AS for fem nye år.

Bakgrunn
Staten, ved Samferdselsdepartementet, sikrer i dag et tilbud av fly- og helikopterrutetjenester i Norge ved å kjøpe fly- og helikopterrutedrift på ruter der markedet ikke sørger for et tilstrekkelig rutetilbud på kommersielt grunnlag. Kjøpet skjer etter anbud som er lyst ut i EØS-området.

Se også: